Om Fastpartner

Fastpartner är ett svenskt fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar egna, kommersiella fastigheter.

Vår affärsidé är att på expansiva orter, äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden. Vi ska samtidigt visa stor lyhördhet för våra hyresgästers önskemål.

Gråbo centrum flygvy

Gråbo centrum

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år

Mjornbotorget_1

Mjörnbotorget

Handelsplats med rikt utbud av handel och service

Mjornbotorget_1

Mjörnbotorget

Mjornbotorget_3

Mjörnbotorget

Gråbo centrum står inför sin största förvandling på många år. Området vid Mjörnbotorget kommer att byggas ut med nya bostäder, verksamhetslokaler, gator och grönytor.

De närmaste fem åren bygger Tornstaden cirka 200 bostäder, verksamhets- och handelslokaler. Utbyggnadstakten av bostäder är beräknat till cirka 40 bostäder per år. Nya kvalitéer tillförs centrum med delvis öppen dagvatten hantering och bostadsentréer mot gaturum och torg vilket skapar förutsättningar för en mer levande centrum miljö. Att planera för tät, varierad bebyggelse i anslutning till kollektivtrafik och service ligger i linje med Lerums vision om att bli ledande miljökommun.

Mjörnbotorget erbjuder ett rikt utbud av handel och service, Gråbo Blommor, Bonum, Gunillas Djurtillbehör, Lailas Konditori samt frisörer och tobaksaffärer.

Lediga lokaler

Fastpartners lokalutbud i Lerum just nu!